Yağız Aydın
Ankara / İstanbul
gönlü kuzeyde
müziğe düşkün, sinemaya tutkun
şiire yakın
hiçbir yerli

Facebook # Twitter # Instagram # trntbl.me # Arşiv/Archive

Home    Info    Ask
About: 

"Spin Madly On" theme by Margarette Bacani. Powered by Tumblr.
“Ne çok ünlemiz
saçlarına gün ışığı emziren bu kentlerde.”
Yılmaz Odabaşı
  1. kedidirokedi posted this
 
Web Statistics